Varnhems klosterkyrka och Ryttmästarbostället – Onsdag 17 april

Onsdag den 17 april 2024

Varnhems kloster var ett katolskt cistercienskloster för munkar i Varnhem, Västergötland. Det grundades år 1148 av munkar från Alvastra kloster i Östergötland. Idag finns endast rester av klosterbyggnaderna kvar, med undantag för klosterkyrkan, som idag fungerar som församlingskyrka.

Varnhems klosterkyrka

Ryttmästarbostället är en anläggning bestående av ett 15-tal byggnader som beskriver den svenska armén under indelningsverkets tid. Flera av torpen är originalbyggnader från 1600-, 1700- och 1800-talen. Anläggningen skapades av pensionerade majoren Bernhard Englund vid K3 och den invigdes 1995 av kung Carl XVI Gustaf. Bernard Englund berättar inlevelsefullt om våra gamla knektar och deras befäl. Även den måttligt historieintresserade rycks med och får höra om hur Sverige byggdes upp och blev en stormakt i Europa, på bara en mansålder.

Huvudbyggnaden är en rekonstruktion av ett tjänsteboställe för en ryttmästare under den karolinska tiden efter Erik Dahlbergs ritningar från 1687. Dahlberg ritade officersboställena så, att man fick större och mer påkostat hus ju högre grad man hade som officer. Detta ryttmästarboställe har således fyra rum, kök och farstu.

Ryttmästarbostället

I resan ingår: bussresa, frukost, lunch och guidade turer i Varnhems Klosterkyrka och Ryttmästarbostället.

Avresa, hållplatser:

  • 06.50   Lilla Edet Busstorget/apoteket
  • 07.15   Älvängen vid 45:an
  • 07.30   Eriksdal pendelparkering
  • 08.10   Ljungskile busstation
  • 08.30   Uddevalla Bohusläns museum
  • 09.00   Trollhättan resecentrum gate 14 eller 15

Vid anmälan uppge önskad hållplats.

 

Sista anmälningsdag: 5 april 2024

Anmälan är bindande

Resan arrangeras i samarbete med Resegruppen

Ryttmästarbostället Gustav II Adolf-rummet

Ryttmästarbostället Gustav II Adolf-rummet

Här finns programblad för utskrift.