Vill ni beställa Taxi hänvisar vi till andra bolag.


Sedan några år bedriver vi ingen taxiverksamhet.
Lilla Edets Buss är en bifirma till
Taxi Lilla Edet,
men trots namnet
bedriver vi inte taxiverksamhet.