GDPR Policy Taxi Lilla Edet – Lilla Edets Buss är en bifirma

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du skall känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi tar inget ansvar den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.  

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Taxi Lilla Edet (org. nr. 556399-7468) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post kontoret@taxilillaedet.se

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi samlar in olika typer av personuppgifter om dig i samband att du kontaktar oss eller deltar på våra resor.

Exempel på personuppgifter är:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-post och telefonnummer
  • Födelsedag (tex. vid anmälan till utlandsresor)
  • Bankkontouppgifter (tex. för utbetalning ersättning av något slag)
  • Viss information som du har bett oss behålla så som specialkost eller andra önskemål som du har när du reser med oss.

Varför vi sparar dina uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka vi använder beror på ändamålet. Nedan följer några förslag.

– Genomföra och hanterar ditt deltagande på resor.

För att se till att du får den kost du önskar eller tillgodose andra önskemål från dig som kund. Vi delar inte ut denna information till någon annan.

– Marknadsföring

För att se till att du får information om aktuella händelser och förstahandsinformation om resor.

Hur delar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t.ex. av flygbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid sådana tillfällen.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU/EES kan t.ex. transportbolag och hotell vara baserade utanför EU/EES. Endast den information som behövs för genomförandet av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utan för EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlats in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter, för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering)

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. DU har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycket, t. ex, det samtycke som du som privatperson lämnar när du använder våra tjänster eller bokar något här på Taxi Lilla Edet – Lilla Edets Buss.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, alternativt kontakta Taxi Lilla Edet via e-post kontoret@taxilillaedet.se om du är orolig att vi inte hanterar korrekt.

Kontakta oss Om du fortfarande har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill att vi raderar dig från vår databas så är du välkommen att kontakta oss via e-post kontoret@taxilillaedet.se

Varmt tack för att du tog dig tid att läsa om vår policy som är till för att skydda dig!