Alla resor är en omväg hem.

“En resa mäts bäst i vänner snarare än mil.”

TIM CAHILL