Lilla Edets kommun

Barn som jublar

Lilla Edets kommun är en kulturbygd som varit bebodd i minst 7 000 år. Göta älv har alltid varit en viktig transportväg och redan på 1000-talet uppstod i Lödöse en handelsstad med Sveriges då viktigaste hamn västerut. Lödöse museum med sin omfattande arkeologiska samling, levandegör platsens rika historia. Sveriges första sluss från 1607 finns bevarad här i kommunen, bara en kort promenad från Ströms slottspark.

Lilla Edets kommundelar

Kommunens område motsvarar socknarna Ale-Skövde, Fuxerna, Hjärtum, Sankt Peder, Tunge, Västerlanda och Åsbräcka. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Lilla Edets municipalsamhälle inrättades 31 januari 1890 och upplöstes årsskiftet 1950/1951 när Lilla Edets köping bildades genom ombildning av Fuxerna landskommun.

Vid kommunreformen 1952 skedde sammanläggning av kommunerna till de då bildade Lödöse, Flundre och Inlands Torpe landskommuner, medan köpingen inte påverkades.

Lilla Edets kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Lilla Edets köping, Lödöse och Indals Torpe landskommuner samt en del ur Flundre landskommun (Åsbräcka). Kommunen låg till 1997 i Älvsborgs län.

Sedan den 1 januari 2005 räknas Lilla Edets kommun som en del av Storgöteborg och kommunen är medlem i Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kommunen ingick från bildandet till 2004 i Trollhättans domsaga och orten kommunen ingår sedan 2004 i Vänersborgs domkrets.

Familj
Lilla Edet areal

I slutet av år 2022 finns det 10 521 556 invånare i Sverige, av dessa bor 14 428 personer i Lilla Edets kommun. I kommunen är andelen kvinnor 47.8 % och män 52.2 % och medelåldern är detta år 41.7 år (samma som i hela Sverige). Kvinnors medelålder är 42 år och männens 41.4 år.

82 % av kommuninvånarna är födda i Sverige och 18 % är födda utomlands. 68.7 % är tätortsbor och 31.3 % bor på landsbygden.

Marken i Lilla Edets kommun används enligt följande:

 •   6,8 % – Bebyggd och anlagd mark
 • 67,1 % – Skogsmark
 • 15,1 % – Jordbruksmark
 • 11,0 % – Öppen myrmark och övrig mark

År 2021 är medelinkomsten 28 925 kr per månad.

Andelen som har jobb är 81.3 %. Av kvinnorna jobbar 78,5 %  och av männen 83.9 %. 

2022 var genomsnittspriset för ett hus 2 703 000 kr. (150 hus såldes)

83.0 % av befolkningen röstade i senaste riksdagsvalet (2022).

 

Här hittar du Lilla Edets turistbroschyr

 

Text är hämtat från Wikipedia, SCB samt Lilla Edets kommuns hemsida.

Fotografer:

 • Barn – StartupStockPhoto
 • Familj – Stephanie Bratt
 • Hus – Pexels 
 • Skog – Joe
 • Vete – Candice Candice
 • Myrmark – Nadya
 • Ovanstående bilder hämtades från Pixabay
 • Göteborgsvägen i Lilla Edet – Raphael Saulus, Wikipedia